Společná ustanovení
Oblastní žebříček na krátké trati
Oblastní žebříček štafet

Akce se uskuteční za finanční podpory Olomouckého kraje